top of page

הורדת מתח, חרדה ולחצים

 

אחד הגורמים המרכזיים ללחץ הוא תחושת הלחץ בזמן כתוצאה מהצורך הבלתי פוסק לעמוד בלוח 

הזמנים. הריצה המטורפת אחר השעון יוצרת מתח מתמיד.

חוסר שינה שנובעת ממתח, חוסר ריכוז , אם נשלב טיפולים רפלקסולוגיים סדירים בתוך לוח הזמנים 

הצפוף שלנו

bottom of page