top of page

​רפלקסולוגיה כרפואה מונעת

 

רפואה מונעת הופכת היום חשובה ביותר.

לא מעט סכנות תברואתיות מאיימות כל סביבתנו, תוספים כימייים במזון, מים מזוהמים, מתח ברמה 

גבוהה אויר באיכות ירודה.

הגורמים המאיימים על המערכת החיסונית של כולנו, חייבים לדרבן אותנו למצוא זמן להתרגעות 

ולהתפרקות מן המתח. כיוון שמערכת החיסונית שלנו נמצאת במיטבה רק כאשר אנו מתמודדים 

בהצלחה עם מצבי הלחץ היומיומים. כאשר הגוף נמצא באיזון הוא מסוגל להדוף מחלות.

bottom of page